OR Reykjavík Energy

Energiezuinige Visie en Strategie

Uitdaging

Hoe creëer je begrip van de visie en strategie van de OR-groep en activeer je de organisatie?

Reykjavik Energy (OR) is een energie- en nutsbedrijf dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame en efficiënte manier benut om huizen, bedrijven en instellingen te bedienen via vier afzonderlijke dochterondernemingen. Omdat deze dochterondernemingen onafhankelijk opereren, kan het moeilijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit en werkt aan dezelfde groepsvisie en -strategie. Misverstanden over de groepsvisie en -strategie kunnen leiden tot een gebrek aan afstemming en samenwerking, wat de voortgang en het succes op groepsniveau kan belemmeren.

Bovendien begreep OR dat het belangrijk is dat medewerkers zich identificeren met de groepsvisie en -strategie op bedrijfsinhoudelijk niveau (bijvoorbeeld meer klantgericht handelen), maar ook op cultuurniveau (bijvoorbeeld initiatief nemen), om de groepsvisie en -strategie te kunnen realiseren. Begrip van de cultuur en gedragspatronen van OR is essentieel om de vereiste cultuurverandering te definiëren om de groepsvisie en -strategie te realiseren.

Gedurende deze engagement van 12 maanden hebben we resultaten behaald die nodig waren om begrip te creëren voor de groepsvisie en -strategie en medewerkers hiertoe activeren…

Aantal getrainde medewerkers die hetzelfde visieverhaal vertellen:

55+

Aantal co-creatie sessies:

5+

Aantal personen dat een train-the-trainer cursus over storytelling heeft voltooid:

10+

Aanpak

Samen de grotere afbeelding van de groepsvisie en -strategie co-creëren en de reis van gedragsverandering.

Door middel van interviews hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd en begrip verzameld van de visie en strategie vanuit het perspectief van OR en haar dochterondernemingen. Daarna hebben we samen met het C-level een ‘big picture’ gecreëerd van die gewenste staat, waarbij we visuele metaforen gebruikten die representatief voelden voor elke dochteronderneming. Workshops creëerden ruimte voor feedback en verschillende perspectieven om gehoord te worden. Tijdens de co-creatie sessies namen de leden actief deel aan het ontwerpproces, wat zorgde voor een gevoel van eigenaarschap van het eindproduct.

Daarnaast hebben we een visuele weergave gecreëerd van de veranderingsreis die medewerkers zullen moeten doormaken om de groepsvisie en -strategie te realiseren. We hebben de huidige dynamiek binnen OR geïdentificeerd, inclusief de gedragingen die de huidige situatie in stand houden. Op basis van deze dynamiek hebben we gewenste gedragingen gedefinieerd die de groepsvisie en -strategie ondersteunen, evenals veranderingsinstrumenten die medewerkers zullen helpen tijdens deze veranderingsreis.

Tot slot hebben we het C-level, management en groeikrachten (verantwoordelijk voor het stimuleren van groei binnen OR) ondersteund en geholpen om de visie en strategie en cultuurverhaal op een uniforme manier te presenteren die persoonlijk is, de behoeften van de bredere organisatie adresseert en impact heeft.

Output van de co-creatie sessie over culturele (gedrags)verandering.
Ontwerpproces van het vertalen van de output van de co-creatie sessie naar visuele metaforen en de verbetering tijdens meerdere versies.
Energizer-oefening tijdens de storytelling workshop met C-level en management.

Resultaat

Afgestemde en omarmde groepsvisie en -strategie en ondersteunend gedrag.

De visuele overzichten helpen werknemers in OR en de dochterondernemingen (op alle niveaus) om een diepgaand begrip te krijgen van de groepsvisie en -strategie, en de culturele (gedrags)verandering die vereist is. Nu heeft OR de tools en getrainde middelen die ze nodig hebben om iedereen (OR en dochterondernemingen) te activeren en vooruitgang te boeken richting de groepsvisie en -strategie. De dochterondernemingen zijn zich bewust van wat er van hen wordt verwacht en hoe ze kunnen bijdragen aan de groepsvisie en -strategie. Vanwege dit alles voelen dochterondernemingen zich meer verbonden met de OR-groep en werken ze effectiever als geheel.

Visualisatie van de visie en strategie van OR
Visualisatie van de OR-cultuur

Bent u geïnteresseerd om het volledige potentieel van uw organisatie te ontsluiten door middel van visuele strategie? Contacteer ons vandaag nog bij Ink Strategy om te leren hoe we u kunnen helpen uw toekomst te visualiseren en uw doelen te bereiken.

NEEM CONTACT OP

Plan een bezoek.

Deel post

Recente posts

Maak je webcamlens schoon!

Het lijkt erop dat remote meetings hier blijven. Lees meer over hoe je het maximale kan ha...