KPN

Visie optimalisatie voor de digitale transformatie

Sector

Uitdaging

Het creëren van een overtuigende visie op technologie.

Het onlangs opgerichte technologiekantoor bij KPN heeft verschillende werkstromen geïdentificeerd als onderdeel van de digitale transformatie van KPN. Het kantoor vormde nieuwe teams om aan deze werkstromen te werken, waarbij ze zijn verdeeld in drie hoofdthema’s: het netwerk van de volgende generatie, nieuwe waardeproposities voor klanten en componenten van de digitale transformatie.

Ink Strategy kreeg een briefing om alle verschillende werkstromen te betrekken bij een co-creatieproces om een visie te ontwikkelen voor waar KPN zou willen staan binnen deze onderwerpen.

Een voorbeeld van een video die werd gebruikt voor interne communicatie.

Gedurende deze 6-maanden durende betrokkenheid hebben we met 8 werkstromen gewerkt…

Aantal werknemers dat een visueel verhaal heeft ontwikkeld rondom hun werkstroom:

80

Aantal werknemers bereikt door nieuwe visie.

9000+

Aanpak

Betrokkenheid bij de werkstromen.

Om afstemming en betrokkenheid te creëren, zat Ink Strategy met elk van de acht werkstromen om visuele verhalen van de verschillende teams te creëren door hun eigen metafoor te vinden om het verhaal te vertellen.

Door een bottom-up benadering te hanteren bij het ontwerpen van de visie, hebben we alle individuele verhalen verzameld en samengevoegd tot één overkoepelende organisatievisie die de punten met elkaar verbindt.

Een team van Inkers werkte zes maanden lang samen met KPN om de visies te ontwerpen, te herzien, en om overtuigend verandermateriaal te creëren om de rest van de organisatie te betrekken.

We hebben ook storytelling workshops gefaciliteerd met verschillende belanghebbenden om persoonlijke verhalen rondom de visie op te bouwen.

Resultaat

Visie die de digitale transformatie bevordert

Gedurende het project hebben we KPN voorzien van visueel aantrekkelijke communicatiemiddelen om hun strategie effectief over te brengen. Echter, onze focus reikte verder dan de resultaten, aangezien we sterk de nadruk legden op het bevorderen van een samenwerkingsproces. Door verschillende werkstromen bij dit proces te betrekken, konden we hen helpen om een overtuigende visie en strategie te ontwikkelen die hun organisatie en digitale transformatie vooruit hielp.

Deel post

Recente posts

Maak je webcamlens schoon!

Het lijkt erop dat remote meetings hier blijven. Lees meer over hoe je het maximale kan ha...